Grille - Dolina Gęśnika w Zielonej Górze

i

Autor: H.S

Miasto

Sezon grillowy coraz bliżej. Na Gęśniku możesz go zrobić, ale najpierw sprawdź regulamin

Sezon grillowy zbliża się wielkimi krokami. Gdy tylko na niebie pojawiają się promienie słońca mieszkańcy Zielonej Góry chętnie odwiedzają Dolinę Gęśnika. To właśnie tam pojawiły się murowane grille. Jednak przed grillowaniem, powinniście wiedzieć czego nie można tam robić. Poniżej znajdziecie regulamin korzystania z grilli w Dolinie Gęśnika w Zielonej Górze.

Sezon grillowy w Zielonej Górze

Dla niektórych mieszkańców Zielonej Góry nie jest straszna niepogoda. Mimo niskich temperatur rozpalają grilla na Dolinie Gęśnika w Zielonej Górze. Nie każdy jednak wie co można, a czego tam nie można robić. Sprawdziliśmy jak przedstawia się regulamin obowiązujący na tym terenie. Poniżej znajdziecie więcej szczegółów. Teren Doliny Gęśnika jest monitorowany. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zielona Góra.

Oni sprzątali gdy inni grillowali. Ekipa Super Expressu w nocnej akcji pucowania miasta

Regulamin Korzystania z grilli w Dolinie Gęśnika w Zielonej Górze przy ulicy Źródlanej

1. Regulamin określa zasady korzystania z grill betonowych.

2. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulamin oraz stosowania się do uwag administratora obiektu.

3. Korzystanie z grilli jest bezpłatne.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z grilli zgodnie z ich

przeznaczeniem zabrania się:

a)niszczenia grilli i urządzeń z nimi związanych,

b) wchodzenia na grille i urządzenia z nimi związane,

c) palenia tytoniu oraz wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających,

d) zaśmiecania,

e) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

f) noszenia i używania przedmiotów niebezpiecznych.

5. Użytkownik grilla jest bezwzględnie zobowiązany do posprzątania po użytkowaniu grilla.

6. Wyposażenie i sprzęt związany z użytkowaniem grilli znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

7. Korzystający zobowiązany jest do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia grilli lub urządzeń z nimi związanymi administratorowi obiektu.

8. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z grilli odpowiedzialność materialna ponoszą osoby korzystające.

9. Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

10. Użytkownicy korzystają z grilli na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

11. Korzystający z grilli są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i bhp. Uwagi dotyczące funkcjonowania grilli można zgłaszać do administratora.

12. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karego.

Zarządca Doliny Gęśnika:

Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej UM Zielona Gara,

Biuro Gospodarki Komunalnej ul. Boh. Westerplatte 23,

66-078 Zielone Góra Tel. 68 479 45 34; 68 322 19 54

Mandat za grillowanie. W tych przypadkach kara może być naprawdę dotkliwa

Sonda
Lubisz grillować?